Home

Anna (2) Haluščík-Šuťak (744) (female)

Day calculator:

Predecessors/ Predkovia

... loading tree ...

Descendants/ Potomkovia

... loading tree ...