Ing. Rudolf Pavlovič
člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

Gréckokatolícky kňazský rod Pavlovičovcov zo Šarišského Čierneho 1693 - 1900.

Kniha mapuje pôsobenie mojich predkov - gréckokatolíckych kňazov v období rokov 1693 - 1900. Predkovia pochádzali z obce Šarišské Čierne (predtým Csarne), ktorá sa nachádza neďaleko Bardejova na východnom Slovensku. Kniha je výsledkom ... >>Viac
 

Rodokmeň gréckokatolíckych kňazov v karpatskom regióne, východné Slovensko.

Knihu začal pôvodne písať Juraj Čisarik so svojím bratrancom Matúšom Molcsanyim. Po oslovení Jurajom Čisarikom som začal dopĺňať údaje z môjho súkromného archívu. Kniha obsahuje do dnešného dňa nami zistené, rodokmene gréckokatolíckych kňazov pôsobiacich hlavne na východnom Slovensku. ... >>Viac
 

Rodokmeň rodiny Pavlovičovcov z Prešova, východné Slovensko.

Prvým podnetom pre vytvorenie rodokmeňa bola skutočnosť, že rodokmeň našej rodiny doteraz nikto nespracoval. Ďalším dôvodom bolo zodpovedanie otázky, či Alexander Pavlovič (1819-1900), gréckokatolícky kňaz, rusínsky národný buditeľ, bol našim ... >>Viac
 

Rodokmeň rodiny Vertes, Virtes, Wirtes z obce Vinne, východné Slovensko.

Rodokmeň bol vytvorený na základe požiadavky pána Davida G.Wirtes z Mobile, Alabama,USA. Rodina Wirtes pochádzala pravdepodobne z Rakúska. Predkovia sa zaoberali pestovaním hrozna a výrobou vína. Kvalita ich vína bola zrejme vysoká, ... >>Viac
 

Mapovanie priezviska Staurovsky na východnom Slovensku.

Na základe požiadavky pána Róberta Staurowského z Highland, Texas, USA, bádam po jeho predkoch pochádzajúcich z Vyšného Orlíka. Pán Staurowsky zároveň mapuje výskyt priezviska na Slovensku. V tejto činnosti priebežne pokračujeme. Hľadáme akékoľvek informácie o osobách s priezviskom Staurovsky/Stavrovsky. ... >>Viac
 

Rodokmeň rodiny Vaňko z obce Šarišský Štiavnik, východné Slovensko.

Rodokmeň bol vytvorený na základe požiadavky pani Theresa Martineau z USA. Jej predkovia pochádzali zo Šarišského Štiavnika. Bádanie bolo veľmi ťažké, lebo matrika z obec Šarišský Štiavnik sa spred roku 1900 nezachovali. Aj z tejto rodiny ... >>Viac
 

Projekt "Pavlovičovci na Slovensku v minulosti a dnes"

Týmto projektom chcem zmapovať nositeľov priezviska Pavlovič/Paulovič na území Slovenska tak v minulosti, ako aj dnes. Mojím cieľom je vydať zo získaných údajov publikáciu. Podľa dostupných zdrojov je najsilnejšie zastúpenie týchto priezvisk ... >>Viac

Novinky a informácie

01.02.2011 Pridaný nový rodokmeň Bendik

30.10.2010 Pridané nové rodokmene Galik

27.06.2010 Pridaný nový rodokmeň Cismarik a Zavody

25.05.2010 Pridaný nový rodokmeň Singlar Katruska

25.03.2010 Pridaný nový rodokmeň Majercak

14.11.2009 Pridaný nový rodokmeň Velic

04.08.2009 Doplnený rodokmeň Staurovsky

03.05.2009 Doplnený rodokmeň Szekely. Rodinní prislušníci z vých. Slovenska, USA, Nemecka a Anglicka

18.04.2009 Doplnený rodokmeň Kukuľa - Haniska pri Košiciach

22.03.2009 Doplnený rodokmeň Pavlovič - Stará Turá

08.02.2009 Rodokmeň Pavlovič obsahuje už 538 rodinných prislušníkov prevažne z vých. Slovenska

02.01.2009 Pridaný nový rodokmeň Sabol

05.11.2008 Zaujímavosti - Veža Konkatedrály sv.Mikuláša v Prešove

24.10.2008 Rodokmeň Pavlovič obsahuje už 504 rodinných prislušníkov prevažne z vých. Slovenska

15.06.2008 Zaujímavosti - Rafting na rieke Bela, východné Slovensko

08.06.2008 Pridane nové rodokmene Vaňko, Mačišák, Hafič, Roško

01.06.2008 Pridane nové rodokmene Bakoš, Didik

26.05.2008 Stratené matriky - už aj územia severovýchodného Maďarska

30.03.2008 Stratené matriky - už 68 farností, 171 filiálok, 5700 priezvísk

23.03.2008 Pridane 4 nové rodokmene Pavlovič

23.02.2008 Stratené matriky - už 64 farností, 165 filiálok, 5300 priezvísk

19.01.2008 Nový rodokmeň Pavlovič - Sedlice s 294 osobami

29.12.2007 Zaujímavosti - pridané obrázky betlehemov prešovských kostolov

17.09.2007 pridané Stratené matriky farností a filiálok vých. Slovenska

27.08.2007 nový rodokmeň Wirtes s 393 osobami , doplnený rodokmeň Pavlovič

21.07.2007 Rodokmeň Pavlovič obsahuje už 460 rodinných prislušníkov prevažne z vých. Slovenska

03.07.2007 pridané nové menu "Rodokmene"

12.06.2007 produkty preložené do angl.

23.05.2007 pridané produkty

22.05.2007 pridané referencie

08.05.2007 spustená testovacia prevádzka  naspäť HORE 
© copyright 2007 - 2024 Rudolf Pavlovič Webmaster SeriF

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!